Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
30.11.2018 13:57:00

Audit AIB a úpravy systému Evidence záruk původu

OTE, a.s., (OTE, Operátor trhu) ke dni 30. 11. 2018 úspěšně absolvovala pravidelný audit procesů týkajících se záruk původu, který provádí evropská asociace vydavatelů záruk původu AIB (https://www.aib-net.org/).

V souladu s výstupy tohoto auditu a souvisejícími doporučeními se Operátor trhu rozhodl implementovat níže uvedené úpravy v systému Evidence záruk původu (EZP):

 

S platností od 19. 12. 2018:
 • Úprava plnění položky „Období uplatnění“ na Prohlášení o uplatněných zárukách původu (ZP):

  Do PDF dokumentů „Prohlášení o uplatněných zárukách původu“ budou do položek Datum uplatnění od a Datum uplatnění do nově dosazovány minimální/maximální hodnoty období, pro které byly ZP uplatněny ze zvolených bloků certifikátů označených při generování výkazu.

  Příklad: Pokud uživatel při uplatňování ZP zadá Období uplatnění od/do u dvou různých bloků ZP:

  1. blok – od 1.2.2019 do 30.4.2019,
  2. blok – od 1.3.2019 do 31.12.2019,

  a následně si nechá vygenerovat PDF dokument Prohlášení o uplatněných ZP za oba tyto bloky ZP zároveň, bude ve výsledném PDF dokumentu uvedeno Datum uplatnění od 1.2.2019 do 31.12.2019.


 • Prohlášení o uplatněných ZP bude v záhlaví rozšířeno o následující text:

  Tímto Prohlášením o uplatněných zárukách původu již uvedené certifikáty nejsou dále obchodovatelné. Další prodej tohoto Prohlášení je zakázán. Environmentální vlastnosti přidružené energie byly spotřebovány a ani toto Prohlášení, ani uvedené certifikáty, nelze převést na žádný jiný subjekt, než je daný dodavatel energie nebo daný konečný spotřebitel.


S platností od 23. 1. 2019:
 • Zjednodušení otevření účtu v EZP:

  Pro otevření nového účtu v EZP nebude od účastníků trhu již vyžadována vyplněná „Žádost o přístup do Evidence záruk původu“.

  Pro otevření účtu v EZP vznikne v centrálním systému OTE formulář „Otevření účtu v EZP“, který bude v menu EZP přístupný všem osobám registrovaného účastníka trhu s rolí „Správa vlastních údajů RÚT“. Po kliknutí na tlačítko Otevřít účet v EZP na tomto formuláři, a potvrzení příslušným elektronickým podpisem, dojde k registraci činnosti EZP k dané společnosti (RÚT) s platností od následujícího dne a zároveň s přidělením činnosti EZP dané společnosti systém automaticky přidělí činnost EZP všem osobám s rolí „Správa vlastních údajů RÚT“ dané společnosti, a to s příznakem W – Write.