Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
21.11.2022 14:40:00

GreenX Utility Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia - novým subjektem zúčtování v plynárenství

Do centrálního systému OTE byl zaregistrován nový subjekt zúčtování v plynárenství– společnost GreenX Utility Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia s přístupem od 1.12. 2022 na virtuální obchodní bod a krátkodobé trhy s plynem organizované OTE, a.s. V současné době má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 126 účastníků a krátkodobý trh s plynem 121 účastníků.