Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
08.10.2015 10:10:24

I. etapa reportingu obchodních dat dle Nařízení REMIT č. 1227/2011 úspěšně zahájena

Dne 7. října 2015 zahájil Operátor trhu úspěšně reporting obchodních dat z krátkodobých trhů OTE za účastníky trhu do databáze Agentury pro spolupráci energetický úřadů (ACER). Samotná reportovací povinnost dat z krátkodobých trhů OTE se dotýká více než stovky účastníků krátkodobého trhu s elektřinou a více než 80 účastníků působících na krátkodobém trhu s plynem v České republice.

Povinnost účastníků trhu oznamovat obchody z organizovaných tržních míst je stanovena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Nařízení REMIT) a Prováděcím nařízení Komise č. 1348/2014 ze dne 17. prosince 2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Prováděcí nařízení REMIT).

„Věříme, že řešení Operátora trhu, které bylo v průběhu předchozích měsíců úspěšně testováno, jak s účastníky trhu, tak s Agenturou ACER, představuje spolehlivý a transparentní systém pro oznamování obchodních dat za účastníky trhu a systém Agentury ACER je plně připraven přijmout a zpracovat rozsáhlý objem zasílaných dat,“ dodává Ing. Andrea Stejskalová, vedoucí odboru Zákaznické služby, odpovědná za implementaci REMIT řešení u Operátora trhu.

Jedním ze základních cílů Nařízení REMIT je nastavení celoevropského monitoringu energetického trhu za účelem odhalení manipulace trhu. První etapa reportingu zahrnuje více než 3 700 účastníků trhu, 64 organizovaných tržních míst (včetně brokerských platforem) a 7 500 obchodních produktů, které jsou dnešním dnem oznamovány Agentuře ACER. V rámci druhé etapy účinné od 7. dubna 2016 budou účastníci trhu oznamovat Agentuře ACER obchody uskutečněné mimo centrální systém Operátora trhu.

Tisková zpráva REMIT.pdf (103 KB)