Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
22.06.2015 13:31:10

Informace k implementaci Nařízení REMIT

V souvislosti s oznamovací povinností účastníků trhu, která vstupuje v účinnost ode dne 7. října 2015 a požaduje oznamování transakcí a příkazů k obchodování, které byly vloženy a uzavřeny na organizovaných tržních místech, zahájil Operátor trhu testování přenosu obchodních údajů mezi CS OTE a informačním systémem Agentury ACER (ARIS), které představuje závěrečnou fázi registračního procesu.

V průběhu srpna / září 2015 bude probíhat registrace účastníků trhu k OTE reportingu standardních smluv a uzavření smluvního vztahu. Výše poplatků bude zveřejněna v červenci 2015, nyní je předmětem diskuse s Energetickým regulačním úřadem. Návrhy příslušných dodatků budou zveřejněny v návaznosti na schválení změn Obchodních podmínek OTE, a.s. (pro elektroenergetiku i plynárenství) Energetickým regulačním úřadem. Více informací o registračním procesu, nabízených službách a návrhu obchodních podmínek je uvedeno v přiložené prezentaci.

Věříme, že implementované řešení bude splňovat představy účastníků trhu nejen k zajištění povinnosti oznamovat obchodní údaje, ale i se souvisejícími činnostmi spojenými s archivací a monitoringem oznámených dat.

Operátor trhu dále upozorňuje na oznamovací povinnost účastníka trhu oznamovat bilaterální obchody uzavřené mimo organizovaná tržní místa. Tato povinnost vstupuje v účinnost ode dne 7. dubna 2016. Na základě zájmu účastníků trhu bude operátor trhu zvažovat další kroky k zavedení této služby. V případě zájmu o tuto službu, případně dotazů nejen k této službě, kontaktujte Odbor Zákaznické služby prostřednictvím remit@ote-cr.cz.

Souhrnné informace k této problematice naleznete ke stažení zde.