Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
10.09.2019 16:32:49

Informace o školení pro účastníky trhu, zaměřené na změny v OTE-COM v souvislosti s připravovaným propojením vnitrodenního trhu (SIDC)

V souvislosti s plánovaným propojením vnitrodenních trhů České republiky, Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovinska k jednotnému propojenému vnitrodennímu trhu s elektřinou (SIDC) si Vás dovolujeme informovat o školení pro účastníky trhu, které bude zaměřeno na prezentaci změn v obchodní platformě OTE-COM souvisejících s propojením vnitrodenního trhu.

Školení účastníků trhu proběhne dne 8. 10. 2019 (13:00 – 16:00) formou webináře prostřednictvím online aplikace Join.me a bude zaměřeno na seznámení se se změnami v obchodovací platformě OTE-COM, jejími novými funkcionalitami a dopady do ostatních částí systému OTE. Bližší údaje budou distribuovány na emailové adresy registrované k jednotlivým účastníkům trhu v CS OTE.

Školení proběhne pouze v českém jazyce, materiály prezentované na školení budou dostupné v českém a anglickém jazyce.

Na webových stránkách společnosti OTE již byla zveřejněna také úvodní prezentace, která podává základní přehled změn a nových funkcionalit obchodního modulu OTE-COM, včetně informací o předběžném harmonogramu implementace, změnách v automatické komunikaci a testování systému s účastníky trhu.