Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
14.02.2023 15:00:00

Kompenzace nepřímých nákladů podle § 11 zákona č. 383/2012 Sb., za rok 2021

Na základě zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, § 11, odst. 4, operátor trhu zveřejňuje celkovou výši finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny za rok 2021 zde:

https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/kompenzace-neprimych-nakladu-co2