Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
23.07.2013 08:51:50

Memorandum o porozumění s cílem rozšířit společný česko-slovensko-maďarský trh o polský a rumunský trh

Zástupci regulačních úřadů (ERÚ, ÚRSO, HEA, URE a ANRE), provozovatelů přenosových soustav (ČEPS, SEPS, MAVIR, PSE a Transelectrica) a operátorů trhu (OTE, OKTE, HUPX, TGE a OPCOM) České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Rumunska dne 11. července 2013 podepsali Memorandum o porozumění o spolupráci na přistoupení Rumunska a Polska k propojenému česko-slovensko-maďarskému dennímu trhu s elektřinou.

Česká republika, Slovensko a Maďarsko provozují úspěšně společný denní trh s elektřinou (tzv. CZ-SK-HU Market Coupling) od 11. září 2012. Rumunsko a Polsko se rozhodly připojit se k tomuto třístrannému projektu s cílem podílet se na benefitech integrace a přispět tak k rozvoji jednotného evropského trhu s elektřinou. Propojení národních trhů s elektřinou na základě cílového modelu – tzv. Single Price Market Coupling pro denní obchody s elektřinou a implicitní alokace přeshraničních kapacit – by mělo zajistit harmonizovaný přístup k organizaci trhu, efektivnější využití přeshraničních přenosových kapacit, zvýšení konkurence na trhu, stabilizaci a konvergenci velkoobchodní ceny elektřiny a nárůst likvidity trhu.

Pentalaterální projekt nese anglické označení 5Market Market Coupling (zkráceně 5M MC) a bude rozvíjen v souladu s evropskými cíli a budoucí legislativou EU při respektování názorů a požadavků dotčených účastníků trhu.

Znění Memoranda.pdf (304 KB) o porozumění.

Tisková zpráva.pdf (210 KB)