Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
31.07.2019 09:54:57

Návrh změn metodiky použitých algoritmů a metodiky produktů na vnitrodenním trhu předložen ke schválení ACER

V návaznosti na proběhlou veřejnou konzultaci dnes nominovaní organizátoři trhu (NEMO) předložili Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a národním regulačním orgánům svůj návrh na posouzení a schválení metodik týkajících se algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování. Návrh obsahuje řadu změn metodik schválených agenturou ACER dne 26. července 2018 na základě rozhodnutí 08/2018.

Navrhované změny mimo jiné připravují půdu pro implementaci vnitrodenních implicitních aukcí v rámci celé Evropy. Tyto iniciativy jsou klíčem k úspěšnému propojení trhů a k nadále se zvyšujícím výhodám a energetické bezpečnosti pro koncové zákazníky.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě (dostupné pouze v anglickém jazyce).