Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
15.09.2023 15:00:00

Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou a provozovatelé přenosových soustav společně zveřejňují zprávu o nákladech denního a vnitrodenního propojení trhů za rok 2022

Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou (‘NEMO‘ – nominated electricity market operator) ve spolupráci s provozovateli přenosových soustav (‘TSO‘ – transmission system operator) dlouhodobě spolupracují na implementaci, rozvoji a provozu jednotného denního (‘SDAC‘ – Single Day-Ahead Coupling) a vnitrodenního (‘SIDC‘ – Single Intraday Coupling) trhu s elektřinou. Výsledky dosažené na krátkodobých trzích v minulosti opětovně potvrdily význam těchto trhů pro zvládnutí energetické krize v turbulentní době, která nastala v uplynulých dvou letech na trhu s elektřinou.

S odkazem na čl. 80 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015 (nařízení CACM) zveřejňuje Řídící výbor pro propojení trhů (‘MCSC‘ - Market Coupling Steering Committee) pro účastníky trhu "Zprávu o finančních nákladech spojených s implementaci, rozvojem a provozem jednotného denního a vnitrodenního trhu s elektřinou za rok 2022“ (Dále také Zpráva o nákladech CACM 2022). Součástí této zprávy je také mimo jiné bližší vysvětlení principů jednotného trhu a benefitů, které jednotný trh účastníkům přináší, a dále prognóza vynaložených nákladů pro rok 2023 a náklady vynaložené na jednotlivé projekty realizované NEMO a TSO na regionální úrovni. Zprávu o nákladech CACM 2022 naleznete pod tímto odkazem.

Tisková zpráva Výboru NEMO Committee je dostupná pouze v anglickém jazyce zde.