Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
27.11.2023 10:10:00

Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou zahájili veřejnou konzultaci k odstranění mechanismu druhé aukce na denním trhu s elektřinou.

V rámci jednotného denního trhu s elektřinou (Single Day-ahead Market Coupling, ‘SDAC’) se aplikuje procedura druhé aukce v případě, kdy ceny elektřiny dosáhnou v dotčených nabídkových oblastech předem definované prahové hodnoty. Druhá aukce umožňuje účastníkům trhu upravit své nabídky za účelem vylepšit situaci na trhu. Druhá aukce je organizována podle lokálních či regionálních procesů a je odpovědností příslušných nominovaných organizátorů trhu s elektřinou (Nominated Electricity Market Operator, ‘NEMO’). Mezi země, které v současné době mohou aktivovat mechanismus druhé aukce, patří Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Portugalsko, Irská republika, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

Jelikož druhé aukce vedly v posledních letech ke zvýšení provozních rizik a zároveň byl jejich původně očekávaný přínos zanedbatelný či dokonce nulový, což dokazují výsledky druhých aukcí za posledních několik let, rozhodli se všichni NEMO zvážit možnost koordinovaně odstranit mechanismus druhé aukce. Všichni NEMO také doporučují odstranění mechanismu druhých aukcí z důvodu přípravy na zavedení 15minutových produktů a s tím spojeným prodloužením doby výpočtu ze současných 17 minut na 30 minut, optimalizace procesu a zachování provozní spolehlivosti SDAC.

OTE, a.s. jako NEMO v České republice vyzývá všechny dotčené účastníky trhu, aby prostřednictvím veřejné konzultace přispěli svými stanovisky k návrhu na odstranění druhých aukcí. Veřejná konzultace je dostupná na webových stránkách výboru NEMO Committee pod tímto odkazem (pouze v anglickém jazyce), a to do 15. ledna 20241. Výsledek konzultace bude pečlivě posouzen a přispěje k definování koordinované pozice všech NEMO ve vztahu k druhým aukcím a jejich případnému odstranění.

*OTE, a.s. je jako nominovaný organizátor trhu s elektřinou (Nominated Electricity Market Operator, NEMO) v České republice členem výboru všech NEMOs (All NEMO Committee) od roku 2015.

1Všichni NEMO schválili prodloužení veřejné konzultace z 8. do 15. ledna 2024.