Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
10.12.2019 12:08:14

Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou zveřejňují první Roční zprávu o propojení vnitrodenních a denních trhů dle Nařízení CACM

Roční zpráva 2018 připravená nominovanými organizátory trhu s elektřinou* ve spolupráci s provozovateli přenosových soustav popisuje vývoj v implementaci Nařízení komise 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Nařízení CACM), implementaci souvisejících metodik algoritmů a poskytuje komplexní přehled o provozní situaci v jednotném propojení denních a vnitrodenních trhů v roce 2018.

Odkaz na zveřejněnou Roční zprávu dostupnou v anglickém jazyce a více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě nebo na webových stránkách zde (dostupné pouze v anglickém jazyce).

*OTE, a.s., byl ustanoven Nominovaným organizátorem trhu s elektřinou v říjnu 2015.