Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
22.11.2021 09:30:00

Operátor trhu odebírá pouze zelenou elektřinu

Odpovědný přístup k životnímu prostředí, ochrana klimatu a udržitelný rozvoj jsou klíčové strategické cíle operátora trhu. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to nákupem zelené elektřiny.

OTE je společností, která dlouhodobě a proaktivně přistupuje k ochraně klimatu. Respektuje a uznává etický a udržitelný způsob podnikání a svými sociálně odpovědnými aktivitami se snaží přispívat ke zlepšení životního prostředí. Operátor trhu se proto rozhodl v roce 2021 pokrýt spotřebu elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů, certifikovanou zárukami původu.

„OTE nákupem zelené elektřiny naplňuje svou strategii odpovědného chování vůči společnosti a životnímu prostředí. Podporujeme environmentálně šetrnější varianty výroby elektřiny, které přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů.“, říká předseda představenstva OTE Ing. Michal Puchel.

Zelená elektřina je výhradně vyrobená z obnovitelných zdrojů, např. ve větrných, vodních nebo fotovoltaických elektrárnách, a její původ je certifikován zárukami původu, které OTE garantují původ spotřebované elektřiny.

 

Tisková zpráva ve formátu k dispozici ZDE.