Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
01.06.2015 10:49:49

OTE dokončuje registrační proces pro oznamování obchodních dat u Agentury ACER

Operátor trhu pokračuje v dokončení registrace jako Registered Reporting Mechanism („RRM“), jež je nezbytným předpokladem pro oznamování obchodních dat jménem účastníků trhu dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií („Nařízení REMIT“). Na základě splnění technických a bezpečnostních požadavků stanovených Agenturou ACER, bylo Operátorovi trhu zpřístupněno testovací prostředí informačního systému Agentury ACER vytvořené pro účely sběru a monitoringu dat. Posledním krokem Operátora trhu k dokončení registrace jako RRM je testování přenosu obchodních údajů mezi centrálním systémem OTE a informačním systém Agentury ACER. Toto testování Operátor trhu očekává v průběhu července. Návrh pravidel pro evidování a oznamovaní údajů o velkoobchodních energetických produktech Agentuře ACER bude v rámci připravovaných změn Obchodních podmínek pro elektroenergetiku a Obchodních podmínek pro plynárenství v nejbližší době zaslán Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení. V rámci správního řízení je i zveřejnění návrhu pravidel účastníkům trhu.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na emailové adrese remit@ote-cr.cz.