Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
20.03.2015 13:41:01

OTE pokračuje v implementaci Nařízení REMIT

Operátor trhu požádal v lednu 2015 o registraci OTE jako Registered Reporting Mechanism („RRM“), jež je základním předpokladem pro předávání obchodních dat za účastníky trhu dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií („Nařízení REMIT“). I přes nedostupnost kompletní dokumentace ze strany agentury ACER pokračuje Operátor trhu v implementaci nezbytných technických a procesních opatření pro zajištění reportingu obchodních dat k datu účinnosti reportovací povinnosti, tj. 7. října 2015.


Aktuální informace je možné nalézt v prezentaci Implementace nařízení REMIT_Březen_2015.pdf (321 KB)

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na emailové adrese remit@ote-cr.cz.