Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
20.03.2020 09:35:00

OTE pro účastníky trhu s elektřinou a plynem i nadále zajišťuje všechny svoje služby

Společnost OTE, a.s., i přes vyhlášený nouzový stav v České republice zajišťuje spolehlivě výkon činností pro všechny účastníky trhu s elektřinou a plynem.

Vážení obchodní partneři, účastníci trhu, přátelé OTE,

Česká republika zažívá velmi kritické období a stále ještě netušíme kdy a jak mohutná bude kulminace a jak dalekosáhlé budou následky a dopady pandemie koronavirem. Zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek energií bez dopadu na trh s elektřinou a plynem patří k základním pilířům řízení v krizových situacích Společnost OTE si je vědoma své společenské spoluzodpovědnosti, a proto jsme již před týdnem přijali velmi zásadní rozhodnutí vedeni především snahou nepřipustit ani na okamžik ohrožení či dokonce ztrátu kontroly nad námi organizovanými trhy, zajišťovanými procesy, které nám ukládají české zákony a v neposlední řadě i snahou o minimalizaci případného zdravotního ohrožení našich zaměstnanců.

Po provedení všech provozních, technických, ale především bezpečnostních opatření v oblasti organizace práce, jsme Vám i nadále plně schopni poskytovat všechny naše služby v plném rozsahu i kvalitě, včetně přístupu do systému CS OTE a na námi organizované tržní platformy. Věřím, že tyto změny proběhly bez jakýchkoli negativních dopadů na Vaše obchodní aktivity, a že možná jste je ani nezaznamenali. Celý tým pracovníků OTE dnes pracuje z domova, což jim umožňuje naše robustní a stabilní řešení našeho IT systému, a několikanásobné komunikační zabezpečení, a výborná připravenost našich zaměstnanců. Na obdobné nestandardní situace jsme se v minulosti pravidelně školili a připravovali.

Provozní doba našich směnných pracovníků v odborech Obchod, Bilance elektřiny a Bilance plynu zůstává nezměněna. Pro snadnější, rychlejší a kvalitnější komunikaci jsme významně posílili kontakty na HelpDesky jednotlivých odborů, které Vám umožní nás kontaktovat.

Přejeme Vám hodně zdraví, hodně morálních sil k překonání krize a pevně doufáme, že již brzy budeme moci pracovat ve standardním provozním režimu.

Za tým OTE Aleš Tomec, předseda představenstva

 

Tisková zpráva.pdf