Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
30.01.2013 12:58:49

Polsko a Rumunsko mají zájem rozšířit CZ-SK-HU Market Coupling

28. ledna 2013 se setkali v Budapešti zástupci českých, slovenských, maďarských, polských a rumunských národních regulačních orgánů, provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů s elektřinou, aby se dohodli na zahájení spolupráce s cílem analyzovat možnosti integrace denních trhů s elektřinou těchto pěti zemí.

Od svého spuštění v září 2012 CZ-SK-HU Market Coupling prokázal pozitivní přínos pro účastníky trhu s elektřinou. Další rozšíření o sousední země, Polsko a Rumunsko, je logickým krokem při budování evropského vnitřního trhu s energií (IEM).

Zástupci národních regulačních orgánů (ERÚ, HEO, ANRE), provozovatelů přenosových soustav (ČEPS, SEPS, MAVIR, PSE, Transelectrica) a operátorů trhů (OTE, OKTE, HUPX, TGE, OPCOM) diskutovali 28. ledna v Budapešti další společnou integraci a rozšíření denních trhů s elektřinou. Závěry jednání potvrdily ochotu a připravenost k vzájemné intenzivní spolupráci, jejímž cílem je především potvrzení technických předpokladů. Strany se dohodly na zahájení společného projektu, který posoudí možné varianty a vybere nejvhodnější a nejefektivnější formu integrace trhů.

Všechny strany podpořily záměr podepsat memorandum o porozumění stanovující rozsah a hlavní rysy spolupráce.

Tisková zpráva.pdf (210 KB)