Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
23.11.2017 13:47:39

Předložení návrhu změněných podmínek nebo metodik dle Nařízení Komise CACM ke schválení

V pondělí 13. listopadu 2017 předložili Nominovaní operátoři trhu s elektřinou (NEMO) v souladu s požadavky Nařízení Komise 2015/1222 (Nařízení CACM) zrevidované návrhy následujících podmínek nebo metodik:


Dle Nařízení Komise CACM mají nyní Národní regulační orgány dva měsíce na vyjádření k zaslaným návrhům.

Změněné návrhy podmínek a metodik byly připraveny a schváleny všemi NEMO skrze výbor NEMO Committee (organizace všech NEMO pro diskuzi a implementaci požadavků plynoucích z Nařízení CACM) a ve spolupráci s příslušnými TSO, a to na základě požadavků na změnu, které NEMO obdrželi v srpnu tohoto roku od všech národních regulačních orgánů v souladu s Nařízením CACM.

NEMO nepředložily revidovaný návrh týkající se minimální a maximální zúčtovací ceny, jelikož byl v létě předán národními regulačními orgány Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). NEMO v brzké době očekávají od ACER vydání příslušného rozhodnutí.