Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
06.03.2019 13:57:00

Prezentace závěrů studie Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu

Představitelé operátora trhu ve čtvrtek 28. února 2019 prezentovali závěry studie Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu.

Za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, společnosti ČEPS, a.s., a společnosti NET4GAS, s.r.o., byly ze strany společnosti OTE, a.s., prezentovány hlavní výstupy ze Zprávy o očekávané dlouhodobé rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Prezentace se uskutečnila na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu a byla zaměřená na analýzu možností provozování energetické soustavy s rozdílným podílem jaderných zdrojů v energetickém mixu ČR.

V souladu s §20a, odst. 4, písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), společnost OTE každoročně zpracovává Zprávu o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Jedná se o studii, která poskytuje odpovědi na koncepční otázky týkající se možného budoucího rozvoje sektoru elektroenergetiky a plynárenství na základě předem definovaných směrů – případových studií. Výstupy této zprávy slouží jako podpůrný a podkladový materiál pro aktualizaci strategických koncepcí a nové legislativy.

V roce 2018 bylo řešení studie zaměřeno na analýzu možností provozování energetické soustavy s rozdílným podílem jaderných zdrojů v energetickém mixu ČR, přičemž jedna ze studií se zaměřovala na náhradu jaderných zdrojů prostřednictvím extrémního využití obnovitelných zdrojů a druhá na maximální využití plynu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu v tomto ohledu dlouhodobě oceňuje komplexnost a kvalitu zpracovaných analýz v rámci dlouhodobé rovnováhy, které významně přispívají k přijímání strategických rozhodnutí v sektoru energetiky a tvorbě energetické politiky České republiky.

Na zpracování studie se podílí akciová společnost EGÚ Brno, a. s.

Výstupy studie jsou dostupné na odkazu:
https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/soubory-vyrocni-zprava-ote/zoor_2018.pdf

Tisková zpráva.pdf