Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
03.06.2020 09:56:01

Prodloužení doby obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou

S účinností od 3. 6. 2020 dochází k prodloužení doby obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou organizovaném OTE, a.s.

V návaznosti na úspěšnou integraci vnitrodenního trhu v ČR organizovaného OTE, a.s., v listopadu minulého roku dochází v systému CS OTE od 3. 6. 2020 k prodloužení doby obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou. Od tohoto dne bude možné nově obchodovat až do času pěti minut před samotnou hodinou dodávky (dosud platilo 60 minut).

Úprava času obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou zvyšuje standard poskytovaných služeb prostřednictvím platformy CS OTE a mimo jiné, poskytuje účastníkům trhu další možnosti, jak předejít vzniku odchylky co nejblíže času dodávky, která je v souladu s trendy prodlužování času obchodování, jak je účastníci trhu znají z některých vnitrodenních trhů v Evropě.

Operátor trhu tímto vychází vstříc námětům vznesených ze strany účastníků trhu v rámci konzultačních procesů. „Uvedené rozšíření časových možností obchodování vnímáme jako významný krok k dalšímu rozvoji vnitrodenního obchodování v České republice“, říká Jakub Šrom, vedoucí odboru Obchod.

Obchodování na vnitrodenním trhu bude v tomto nově prodlouženém čase (60 minut až 5 minut před hodinou dodávky) probíhat bez přidělování přeshraničních kapacit, které jsou ze strany provozovatelů přenosových soustav přidělovány do 60 minut před začátkem hodiny dodávky.

Tisková zpráva.pdf