Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
16.11.2021 16:15:00

Společnost Ray Energy a.s. pozbyla možnost dodávat plyn

Operátor trhu v souladu s § 118 odst. 5 vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ve svém systému pozastavuje činnost společnosti Ray Energy a.s., IČ 03630749, EIC 27X-RAY-ENERGY-S, z důvodu pozbytí možnosti dodávat plyn, a to na základě oznámení této společnosti, které operátor trhu obdržel dne 16. 11. 2021 v 15:40 hodin. 

V souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, je u zákazníků umožněn příjem rychlé změny dodavatele v období od 17. 11. 2021 8:00 hodin do 19. 11. 2021 8:00 hodin. Následně budou u příslušných zákazníků zahájeny dodávky dodavatelem poslední instance nebo jiným dodavatelem na základě rychlé změny dodavatele s účinností od 20. 11. 2021 6:00 hodin. Zahájení dodávek dodavatelem poslední instance se nevztahuje na zákazníka, jehož spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 630 MWh. 

Dodavatel poslední instance (DPI) je nástrojem, který chrání spotřebitele v případě úpadku jakéhokoliv dodavatele energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového řádného dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. I pokud měli s původním dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ta v rámci DPI již neplatí. 

Operátor trhu postupuje v souladu s platnými předpisy a s cílem minimalizovat negativní dopady na trh s plynem.