Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
20.11.2020 17:45:00

Rok provozu propojeného celoevropského vnitrodenního trhu s elektřinou

Uplynul úspěšný rok od připojení vnitrodenního trhu s elektřinou v ČR k celoevropskému projektu SIDC.

Dne 19. listopadu 2020 uběhl rok ode dne, kdy byl český vnitrodenní trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy ČEPS, a.s., propojený s celoevropským vnitrodenním trhem s elektřinou. „Pohledem zpět můžeme konstatovat, že došlo k pozitivním efektům, které toto propojení pro český i evropský trh přineslo“, říká vedoucí odboru Obchod Jakub Šrom.

Vývoj obchodování potvrzoval vzrůstající trend nastavený po připojení k propojenému evropskému trhu. Za první rok provozu bylo v rámci propojených trhů uzavřeno 1 278 844 obchodů s celkovým množstvím 4 440 GWh.

„Operátor trhu si váží příležitosti, kterou mu tento celoevropský projekt přinesl. Doufáme, že i v dalším období naše obchodní platformy umožní více obchodních možností pro účastníky trhu, které přispějí k rozvoji krátkodobých trhů“, dodává člen představenstva společnosti OTE, a.s., Igor Chemišinec.

Propojení vnitrodenních trhů naplňuje cíle nařízení komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení. Přeshraniční obchodování přispívá k zajištění volného obchodu a vede k rozvoji trhu s elektřinou.

Více informací naleznete na www.ote-cr.cz, https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/zpravy_ote/zapojeni-ote-do-preshranicniho-obchodovani-na-vdt-ote-v-ramci-sidc

 

Tisková zpráva.pdf