Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
22.12.2021 13:00:00

Společnost Český Energetický Dodavatel a.s. pozbyla možnost dodávat elektřinu

Operátor trhu v souladu s vyhláškou č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, oznamuje, že ve svém systému pozastavuje činnost společnosti Český Energetický Dodavatel a.s., IČ 22795090, EAN 8591824221938, z důvodu pozbytí možnosti dodávat elektřinu, a to na základě oznámení této společnosti, které operátor trhu obdržel dne 22. 12. 2021 v 11:30 hodin.

V souladu s vyhláškou č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, mohou účastníci trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu podat do 22. 12. 2021 24:00 hodin žádost o zrychlenou změnu dodavatele podle § 59 vyhlášky. V případě, že nedojde u zákazníků ke zrychlené změně dodavatele, bude příslušným zákazníkům zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance.

Dodavatel poslední instance (DPI) je nástrojem, který chrání spotřebitele v případě úpadku jakéhokoliv dodavatele energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového řádného dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. I pokud měli s původním dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ta v rámci DPI již neplatí.

Operátor trhu postupuje v souladu s platnými předpisy a s cílem minimalizovat negativní dopady na trh s elektřinou.