Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
03.01.2019 14:16:00

Společnost ENRA OBCHOD s.r.o. byla ukončena v systému CS OTE jako subjekt zúčtování v plynárenství

Ke dni 21. 12. 2018 byl v centrálním systému OTE ukončen účastník trhu - společnost ENRA OBCHOD s.r.o. - jako subjekt zúčtování v plynárenství s přístupem na virtuální obchodní bod a krátkodobé trhy s plynem organizované OTE, a.s. V současné době má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 119 účastníků a na krátkodobý trh s plynem 98 účastníků.