Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
13.12.2021 16:40:00

Společnost Microenergy s.r.o. pozbyla možnost dodávat elektřinu

Operátor trhu v souladu s vyhláškou č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, oznamuje,  
že ve svém systému pozastavuje činnost společnosti Microenergy s.r.o., IČ 08516570, EAN 8591824347638, z důvodu pozbytí možnosti dodávat elektřinu, a to na základě oznámení této společnosti, které operátor trhu obdržel dne 13. 12. 2021 v 16:00 hodin. 

V souladu s vyhláškou č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, mohou účastníci trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu podat do 13. 12. 2021 24:00 hodin žádost o zrychlenou změnu dodavatele podle § 59 vyhlášky. V případě, že nedojde u zákazníků ke zrychlené změně dodavatele, bude příslušným zákazníkům zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance. 

Dodavatel poslední instance (DPI) je nástrojem, který chrání spotřebitele v případě úpadku jakéhokoliv dodavatele energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového řádného dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. I pokud měli s původním dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ta v rámci DPI již neplatí. 

Operátor trhu postupuje v souladu s platnými předpisy a s cílem minimalizovat negativní dopady na trh s elektřinou.