Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
13.10.2021 17:15:00

Společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s., a X Energie, s.r.o., pozbyly možnost dodávat elektřinu

Operátor trhu v souladu s vyhláškou č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, oznamuje,
že s účinností od 13. 10. 2021 pozastavuje ve svém systému činnost z důvodu pozbytí možnosti dodávat elektřinu těmto společnostem:

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., IČ 27386732, EAN 8591824094006,

COMFORT ENERGY s.r.o., IČ 28393538, EAN 8591824313008, 

Energie ČS, a.s., IČ 24256692, EAN 8591824668207, 

Europe Easy Energy a.s., IČ 28603001, EAN 8591824493304, 

X Energie, s.r.o., IČ 24817872, EAN 8591824573709,

a to na základě oznámení těchto společností, která operátor trhu obdržel dne 13. 10. 2021 v 16:30 hodin.

V souladu s vyhláškou č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, mohou účastníci trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu podat do 13. 10. 2021 24:00 hodin žádost o zrychlenou změnu dodavatele podle § 59 vyhlášky. V případě, že nedojde u zákazníků ke zrychlené změně dodavatele, bude příslušným zákazníkům zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance.

Dodavatel poslední instance (DPI) je nástrojem, který chrání spotřebitele v případě úpadku jakéhokoliv dodavatele energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového řádného dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. I pokud měli s původním dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ta v rámci DPI již neplatí.

Operátor trhu postupuje v souladu s platnými předpisy a s cílem minimalizovat negativní dopady na trh s elektřinou.

Dále odkazujeme na tiskovou zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu dostupnou na odkaze níže:

Zákazníky skupiny Bohemia Energy entity přebírají dodavatelé poslední instance | MPO

ERÚ - Zákazníky skupiny Bohemia Energy entity přebírají dodavatelé poslední instance - Detail článku (eru.cz)