Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
28.11.2019 10:08:19

Společnosti účastnící se provozu jednotného propojeného evropského vnitrodenního trhu (SIDC) úspěšně spustily tzv. 2. vlnu lokálních implementačních projektů. Ve všech sedmi zemích, které se minulý týden připojily k SIDC, došlo k významnému nárůstu objemu obchodů. Celoevropské vnitrodenní obchodování je nyní implementováno v 21 zemích propojených prostřednictvím SIDC. Provoz funguje stabilně.

Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou (NEMO) a provozovatelé přenosových soustav (TSO) potvrzují úspěšné nasazení druhé vlny propojení lokálních implementačních projektů v rámci SIDC (dříve známého jako XBID). V prvních dvou hodinách po zahájení přeshraničního obchodování dne 19. listopadu bylo uzavřeno v systému OTE, NEMO v České republice, na den dodávky 20. listopadu více než 1 000 obchodů. CROPEX, NEMO v Chorvatsku, zaznamenal obchody mezi účastníky trhu v Chorvatsku a 16 evropskými zeměmi, včetně Norska a Španělska. HUPX, maďarský NEMO, zaregistroval v porovnání s pěti dny před spuštěním téměř 14tinásobrý nárůst zobchodovaného objemu v následujících pěti dnech od spuštění do provozu. V Bulharsku společnost IBEX uvádí, že průměrný počet obchodů se od uvedení do provozu zdvojnásobil, a OPCOM, rumunský NEMO, rovněž vykazuje téměř obdobný nárůst zobchodovaného množství i počtu obchodů. NEMO ve Slovinsku, společnost BSP Southpool, uvedla, že ve srovnání se stejným obdobím v roce 2018 došlo k osminásobnému nárůstu zobchodovaného objemu (o 11 672 MWh ve srovnání s 1 425 MWh) za období po uvedení do provozu. NEMO v Polsku, společnost TGE, dosáhla od spuštění do provozu denního průměru přes 2 000 MWh, což je více než devítinásobné navýšení ve srovnání s denním průměrem ve výši 212 MWh dosaženým v roce 2018. Více informací lze nalézt v přiložené tiskové zprávě.