Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
14.01.2015 15:18:26

Spuštění Národního registru účastníků trhu dle Nařízení REMIT č. 1227/2011

Dne 7. ledna 2015 vstoupilo v platnost Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. V této souvislosti Energetický regulační úřad (ERÚ) spustil Národní registr účastníků trhu, do kterého mají povinnost zaregistrovat se všichni účastníci trhu, kteří provádějí transakce, jež je třeba oznámit Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Agentura ACER) v souladu s čl. 8 odst. 1 Nařízení (EU) č. 1227/2011 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Nařízení REMIT).

Více informací naleznete na stránkách ERÚ a Národního registru účastníků trhu.