Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
13.10.2021 17:15:00

Společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s., a X Energie, s.r.o., pozbyly možnost dodávat plyn

Operátor trhu v souladu s § 118 odst. 5 vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že pozastavuje ve svém systému činnost z důvodu pozbytí možnosti dodávat plyn těmto společnostem:

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., IČ 27386732, EIC 27XG-BEE-CZ----Q,

COMFORT ENERGY s.r.o., IČ 28393538, EIC 27X-COMFORT-EN-D,

Energie ČS, a.s., IČ 24256692, EIC 27X-ERSTE-CZ---Q,

Europe Easy Energy a.s., IČ 28603001, EIC 27XG-3E--------1,

X Energie, s.r.o., IČ 24817872, EIC 27XG-XENERGIE—T,

a to na základě oznámení těchto společností, která operátor trhu obdržel dne 13. 10. 2021 v 16:30 hodin.

V souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, je u zákazníků umožněn příjem rychlé změny dodavatele v období od 14. 10. 2021 8:00 hodin do 16. 10. 2021 8:00 hodin. Následně budou u příslušných zákazníků zahájeny dodávky dodavatelem poslední instance nebo jiným dodavatelem na základě rychlé změny dodavatele s účinností od 17. 10. 2021 6:00 hodin. Zahájení dodávek dodavatelem poslední instance se nevztahuje na zákazníka, jehož spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 630 MWh.

Dodavatel poslední instance (DPI) je nástrojem, který chrání spotřebitele v případě úpadku jakéhokoliv dodavatele energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového řádného dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. I pokud měli s původním dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ta v rámci DPI již neplatí.

Operátor trhu postupuje v souladu s platnými předpisy a s cílem minimalizovat negativní dopady na trh s plynem.

Dále odkazujeme na tiskovou zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu dostupnou na odkaze níže:

Zákazníky skupiny Bohemia Energy entity přebírají dodavatelé poslední instance | MPO

ERÚ - Zákazníky skupiny Bohemia Energy entity přebírají dodavatelé poslední instance - Detail článku (eru.cz)