Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
08.11.2023 15:25:00

Torreol, s. r. o. - novým subjektem zúčtování v plynárenství

Do centrálního systému OTE byl zaregistrován nový subjekt zúčtování v plynárenství– společnost Torreol, s. r. o. s přístupem od 9.11. 2023 na virtuální obchodní bod a krátkodobé trhy s plynem organizované OTE, a.s. V současné době má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 142 účastníků a krátkodobý trh s plynem 131 účastníků.