Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
19.11.2014 13:04:39

Úspěšné spojení českého, slovenského, maďarského a rumunského denního trhu s elektřinou

Dne 19. listopadu 2014 byl úspěšně spuštěn CZ-SK-HU-RO Market Coupling (4M MC), propojující denní trhy s elektřinou Česka, Slovenska, Maďarska a Rumunska, který tak nahradil CZ-SK-HU Market Coupling.

Podle informace všech zúčastněných stran projektu je propojení denních trhů s elektřinou na principu implicitní alokace přeshraničních kapacit první den po spuštění funkční včetně všech procesů a funkcí tak, jak bylo naplánováno.

Victor Ionescu, generální ředitel společnosti OPCOM říká: „Tento úspěch představuje velký krok vpřed k vytvoření jednotného evropského trhu s elektřinou. Náš projektový tým pracoval velmi tvrdě na vzájemném propojení trhů s elektřinou všech čtyř zemí. Nyní provozujeme řešení kompatibilní s evropským cílem, které bude pro účastníky trhu na propojených trzích přínosem.“

„Pracujeme na dalším rozšíření plodné spolupráce mezi našimi zeměmi i o jiné projekty, které mají za cíl integrovat trh s elektřinou v regionu CEE (střední a východní Evropa) a dosáhnout tak konečného cíle, kterým je jednotný evropský trh s elektřinou“
, říká Gheorghe Visan, člen představenstava společnosti Transelectrica.

Projekt začal v srpnu 2013 s cílem rozšířit CZ-SK-HU Market Coupling o Rumunsko a implementovat řešení Price Coupling of Regions (PCR). Provozovatelé přenosových soustav (ČEPS, SEPS, MAVIR a Transelectrica) spolu s energetickými burzami (OTE, OKTE, HUPX a OPCOM) s podporou národních energetických regulátorů (ERÚ, ÚRSO, MEKH a ANRE) spolupracovali v rámci společného projektu s cílem vyvinout a implementovat všechna nezbytná řešení, která zajistí technickou a procesní kompatibilitu 4M MC s cílovým evropským řešením, které je již implementováno v jiných propojených evropských regionech. Propojení trhů umožňuje další efektivitu obchodování a přidělování přeshraničních kapacit, což by mělo vést k vyšší bezpečnosti dodávek elektrické energie, vyšší likviditě a nižší volatilitě cen.


Tisková zpráva Spuštění 4M MC.pdf
 (269 KB)