Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
02.09.2014 18:12:34

Vývoj projektu 4M Market Coupling

Projekt 4M Market Coupling (4M MC), jehož cílem je propojení denních trhů s elektřinou na principu implicitní alokace přeshraničních kapacit, se i nadále úspěšně a intenzivně vyvíjí. Dokončení implementační fáze a výsledky prvních interních testů všech IT systémů v nedávné době umožnily operátorům trhu s elektřinou a provozovatelům přenosových soustav zahájit společné testování. Členové projektu 4M MC tak potvrdili svůj závazek spuštění propojení trhů dne 11. listopadu 2014.

V souladu s harmonogramem projektu a pro zajištění důkladné přípravy účastníků trhu na spuštění připravují členové projektu koordinované národní semináře. Účastníci trhu budou seznámeni se základními informacemi týkajících se provozu propojených trhů společně se všemi dalšími informacemi, které jsou nezbytné pro obchodování (např. denní postupy a procesy, očekávané změny v tržních pravidlech, popis procesu rozpojení, záložní řešení) a související změny na jednotlivých trzích. Účastníkům trhu budou v dostatečném předstihu sděleny podrobné informace o připravovaných testech, které jsou plánované na polovinu října 2014, a to příslušnými subjekty na národní úrovni. Tyto testy především pomohou účastníkům trhu lépe porozumět všem procesům v projektu 4M MC před jeho spuštěním, a dále prověří postupy, změny a nové funkce ve vztahu k jeho účastníkům.

Semináře proběhnou 18. září 2014 v Budapešti, 24. září 2014 v Bratislavě a 25. září 2014 v Praze a v Bukurešti. Účastníci trhu obdrží pozvánku na začátku září.

Úspěšné propojení trhů je podmíněno dokončením testování, uzavřením smluvních ujednání a schválením národních regulačních úřadů.

Tisková zpráva.pdf (230 KB)