Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
13.09.2022 11:00:00

Zachování harmonizované maximální ceny pro denní trh s elektřinou na 4.000 EUR/MWh

Dne 23. srpna bylo oznámeno zvýšení maximální clearingové ceny pro jednotný denní trh s elektřinou (Single Day-Ahead Market Coupling, SDAC) na úroveň 5.000 EUR/MWh s platností od 20. září 2022. Po jednání s Evropskou komisí a evropskou agenturou ACER  a po zveřejnění závěrů mimořádné Rady pro energetiku konané 9. září, plánují nominovaní organizátoři trhu* (NEMOs) spolu s provozovateli přenosové soustavy (TSOs) pozastavit automatické navýšení maximální clearingové ceny. Maximální clearingová cena pro DT se tedy nezvýší, jak bylo dříve avizováno, a zůstane na současné úrovni 4.000 EUR/MWh.

NEMO ve spolupráci s TSO a ACER pracují na úpravě metodiky pro stanovení harmonizované maximální a minimální clearingové ceny (Harmonised maximum and minimum clearing prices, HMMCP). Návrh NEMOs na úpravu metodiky bude zaslán agentuře ACER v průběhu září.

Více informací najdete v tiskové zprávě zde. (pouze v EN)

Aktuální metodika HMMCP je k dispozici na webových stránkách výboru NEMO zde.

 

* OTE, a.s., jako organizátor denního a vnitrodenního trhu s elektřinou, je nominovaným organizátorem trhu (NEMO) pro Českou republiku.