Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
13.11.2020 16:12:49

Zahájení zveřejňování výsledků testování výpočtu přeshraničních kapacit Core Flow-based day-ahead capacity calculation a výsledků simulací market coupling. Aktualizace harmonogramu projektu Core FB MC.

11. listopadu 2020


Zahájení zveřejňování výsledků
Projekt propojení denních trhů na základě výpočtu přeshraničních kapacit založeném na fyzikálních tocích elektřiny (Core FB MC) vstupuje do další etapy, která představuje postupný přechod do externí fáze testování výpočtu přeshraničních kapacit (tzv. external parallel run). V rámci této fáze dojde k prvnímu zveřejňování dat pocházejících z flow-based výpočtu přeshraničních kapacit a s nimi spojených simulovaných výsledků Market Coupling. Na základě těchto výsledků se účastníci trhu mohou lépe připravit na spuštění projektu Core FB MC.


Upozornění pro účastníky trhu:
Projektové strany by rády dále zdůraznily, že na začátku externího testování nebude v rámci výpočtu kapacit k dispozici nástroj NRAO (optimalizace nenákladových nápravných opatření). Pro provozovatele přenosových soustav spoléhající se na využívání nenákladových nápravných opatření (zvláště RTE) představuje tato skutečnost zásadní omezení, které může způsobit rozdílnost výsledků. Provozovatelé přenosových soustav z regionu Core aktivně pracují na dodání tohoto nástroje a budou informovat účastníky trhu o pokrocích při jeho zavádění.

Více informací naleznete v níže přiložené tiskové zprávě.

Tisková zpráva je ke stažení ZDE.

 

ote_press_news.png