Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
20.11.2019 10:35:00

Zapojení OTE do přeshraničního obchodováni na VDT OTE v rámci SIDC

Včera, dne 19. 11. 2019, se společnost OTE, a.s., (operátor trhu, OTE) v rámci tzv. druhé vlny implementace úspěšně zapojila do evropského propojení vnitrodenních trhů s elektřinou (SIDC). Ve 13:00 hodin bylo otevřeno obchodování v rámci SIDC pro den dodávky 19. 11. 2019. Toto obchodování probíhalo až do večerních hodin bez alokace přeshraničních kapacit, pouze v rámci ČR. Ihned po otevření obchodování byly prostřednictvím platformy OTE zadány první 4 nabídky od čtyř různých obchodníků s elektřinou. Obchodování probíhalo z pohledu účastníků trhu stejně jako doposud, a to v rámci ČR, avšak k párování nabídek již docházelo v novém systému XBID. K prvnímu spárování nabídek, a tudíž ke vzniku obchodu, došlo ve 13:23 hodin.

Obchodování pro den dodávky 20. 11. 2019 bylo zahájeno 19. 11. 2019 v 15:00 hod. Přeshraniční kapacity pro tento den byly provozovateli přenosových soustav zadány ve 21:55 hod. V tomto okamžiku se na platformě OTE účastníkům trhu zobrazily nabídky zadané na zahraničních platformách, a to do výše dostupných přeshraničních kapacit. K prvnímu přeshraničnímu obchodu došlo již 1 minutu poté. Během prvních 15 minut bylo uzavřeno 70 obchodů, z toho 60 jich bylo přeshraničních, o celkovém objemu 331 MWh. Za první 2 hodiny přeshraničního obchodování bylo na den dodávky 20. 11. 2019 uzavřeno více než 1 000 obchodů s celkovým objemem 1 400 MWh. V průběhu noci proběhly obchody mezi ČR a státy jako například Německo, Finsko Španělsko, Estonsko, Chorvatsko a další.

Aleš Tomec, předseda představenstva OTE říká: „Po sedmi letech intenzivní práce při přípravě zadání projektu XBID, následných nesčetných jednání v mezinárodních pracovních skupinách a nalezení optimálních řešení se podařilo naplnit jeden ze strategických cílů společnosti OTE. Pro obchodníky a zákazníky v ČR to znamená, že elektřina nezná hranic a je obchodovatelná, v rámci vnitrodenního trhu, na téměř celém kontinentě. Dalším významným milníkem bude propojení denních trhů, kde doufáme ve stejný úspěch v příštím roce, nejpozději však v roce 2021.“

Igor Chemišinec, člen představenstva OTE dodává: „V České republice se jedná o průlom v mezinárodním obchodování s elektřinou a naplnění nařízení CACM. Děkuji všem účastníkům projektu a zaměstnancům OTE za skvěle odvedenou práci.“

V rámci druhé vlny propojování vnitrodenních trhů s elektřinou (SIDC, dříve také známé pod zkratkou XBID) bylo ke stávajícím 14 zemím, které SIDC již provozovaly (Belgii, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Litvě, Lotyšsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku a Švédsku) připojeno dalších 7 (Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovinsko).

Tisková zpráva.pdf