Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
24.03.2021 14:30:00

Změny v systému CS OTE v souvislosti s novelou vyhlášky č. 125/2021 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

V návaznosti na novelu vyhlášky č. 125/2021 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, budou v CS OTE k 1.4.2021 provedeny následující změny:

  • Termín pro vyjádření provozovatele distribuční soustavy k žádosti o změnu dodavatele typu „Zahájení dodávky do OM nově připojeného zákazníka“ (R1) bude posunut z 10:00 na 10:15 posledního dne před zahájením dodávky. Ostatní termíny uzávěr zůstávají nezměněny, tedy žádost o zahájení dodávky a vyjádření SZ musí být podány do CS OTE nejpozději do 10:00 hodin posledního dne před počátkem dodávky.

  • Termín pro vyjádření provozovatele distribuční soustavy k žádosti o změnu dodavatele typu „Zahájení dodávky do OM po neoprávněném odběru nebo distribuci“ (S4) bude posunut z 10:00 na 15:00 posledního dne před zahájením dodávky. Ostatní termíny uzávěr zůstávají nezměněny, tedy žádost o zahájení dodávky a vyjádření SZ musí být podány do CS OTE nejpozději do 10:00 hodin posledního dne před počátkem dodávky.

  • Bude změněna logika vyhodnocení změny dodavatele typu „Prodloužení dodávky do OM“ (P1). Od 1.4.2021 bude nevyjádření provozovatele distribuční soustavy k tomuto prodloužení dodávek považováno při vyhodnocení za SOUHLAS s prodloužením dodávek.