Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
06.10.2022 11:00:00

Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu, říjen 2022

Výbor nominovaných organizátorů trhu (tzv. „NEMO Committee“*) vydává další číslo pravidelného zpravodaje shrnujícího významné události, zprávy a rozhodnutí za třetí čtvrtletí tohoto roku.

Čtenáři v tomto čísle najdou mimo jiné informace o semináři při příležitosti prezentace roční zprávy „CACM 2021 Annual Report“ a prvních výsledků projektu Core Flow-Based Market Coupling, který se uskutečnil 28. září 2022 v Bruselu. Přednášející z řad jednotlivých NEMOs včetně zástupců OTE představili jednotlivé kapitoly výroční zprávy o jednotném denním a jednotném vnitrodenním trhu (SDAC a SIDC). Součástí semináře byl kulatý stůl, v rámci kterého pozvaní řečníci diskutovali o současných výzvách a budoucnosti evropského energetického trhu. Ze strany předsedy NEMO Committee bylo zdůrazněno, že plánovaná reforma energetického trhu, kterou oznámila Evropská komise, vyžaduje více než kdy jindy hlubokou analýzu současné situace a NEMOs jsou připraveni se svými dlouholetými zkušenostmi celému procesu přispět.

  • Zpravodaj najdete zde. (pouze v EN)
  • Tisková zpráva o prezentaci roční zprávy CACM je dostupná zde. (pouze v EN)
  • Záznam prezentace je dostupný na stránkách NEMO Committee zde. (pouze v EN)

*OTE, a.s. je jako nominovaný organizátor trhu s elektřinou (Nominated Electricity Market Operator, NEMO) v České republice členem výboru všech NEMOs (All NEMO Committee) od roku 2015.