Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
31.03.2023 14:25:00

Zveřejnění manuálu pro podávání žádostí o kompenzace poskytované na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

V souvislosti s nařízením vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení“), operátor trhu informuje účastníky trhu s elektřinou a plynem, že od 1. dubna 2023 bude možné podávat žádosti o úhradu měsíční kompenzace poskytované na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny prostřednictvím Portálu OTE. 

Manuál pro podání žádosti o kompenzace cen dodávky byl dnes zveřejněn na veřejném webu OTE zde: https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/kompenzace v sekci (tabulce): „Kompenzace poskytované na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny“.