Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
19.12.2014 18:09:17

Zveřejnění Prováděcích předpisů k Nařízení REMIT č. 1227/2011 v Úředním věstníku EU

Dne 17. prosince 2014 přijala Evropská komise Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Prováděcí předpisy byly následně 18. prosince 2014 zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a dvacet dní od publikace vstoupí v platnost. Nařízení zavádí nové povinnosti pro účastníky trhu, mezi které patří oznamování obchodních a fundamentálních data Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Povinnost oznamovat obchodní data z organizovaných tržních míst platí ode dne 7. října 2015, povinnost oznamovat bilaterální smlouvy uzavřené mimo tržní místa platí ode dne 7. dubna 2016.


Více informací je možné nalézt na webových stránkách ERÚ a ACER.