Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
28.11.2022 15:00:00

Zvýšení hranice pro spuštění druhé aukce na denním trhu s elektřinou na 2.400 EUR/MWh

Kvůli zimní sezóně a přetrvávajícímu období vysokých cen elektřiny se nominovaní operátoři trhu s elektřinou (NEMO) zapojení do jednotného denního trhu (Single Day-ahead Market Coupling, SDAC) v nejvíce postižených zemích rozhodli zvýšit práh, který spouští 2. aukci, z 1.500 EUR na 2.400 EUR za MWh. Změna bude provedena od 7. prosince (první obchodní den). Cílem je zachovat bezpečnost operací tím, že se zabrání pravidelnému spouštění druhých aukcí v těchto zemích a tím vázání provozních zdrojů, což může znamenat vysoké riziko oddělení trhů, tzv. decouplingu.

 

Zvýšení hranice na 2.400 EUR / MWh se týká těchto zemí:

 • Rakousko
 • Belgie
 • Chorvatsko
 • Estonsko
 • Francie
 • Německo
 • Maďarsko
 • Irsko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Holandsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Španělsko

 

OTE, a. s. jako nominovaný organizátor trhu v České republice, stejně jako operátoři z Řecka a Slovenska, analyzuje, zda přijmout stejné kroky. Tyto země, stejně jako ty, které nejsou explicitně zmíněny v této zprávě, si ponechávají současný limit 1.500 EUR.

 

Více informací najdete v tiskové zprávě zde. (pouze v EN)