Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Vyjádření OTE k autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

Výstavba výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více je možná pouze na základě udělené státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (dále jen "autorizace"). Za celkový instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny se považuje součet hodnot instalovaných výkonů výrobních jednotek v místě připojení do elektrizační soustavy (§30a až §30d energetického zákona).

Součástí procesu vydání autorizace je vyjádření OTE ke vlivu výrobny elektřiny na zajištění rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou elektřiny a plynu (§20a odst. 4 písm. f) energetického zákona).

 

Postup vydání vyjádření:

Stáhnete si na lokální disk žádost o vyjádření OTE. pdf a následně otevřete v prohlížeči PDF souborů od společnosti Adobe.

Vyplněnou žádost zašlete spolu s přílohami elektronickou formou (preferovaná varianta) na adresu autorizace@ote-cr.cz.

Samotná žádost musí být podepsána statutárním orgánem žadatele (nebo zplnomocněnou osobou) a může být odeslána e-mailem.

 

Přílohy:

  • SOBS (smlouva o budoucí smlouvě o připojení výrobny k PS/DS/LDS elektřiny) nebo SOP (smlouva o připojení výrobny k PS/DS/LDS elektřiny),
  • zákres situace do katastrální mapy,
  • u výroben využívajících jako palivo zemní plyn SOBS (smlouva o budoucí smlouvě o připojení výrobny k přepravní/DS plynu) nebo SOP (smlouva o připojení výrobny k přepravní/DS plynu)

 

O přijetí žádosti a následných krocích Vás budeme informovat.


V případě nejasností kontaktujte odbor Kancelář představenstva, tel.: +420 234 686 363.Legislativa:

  • 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) - § 30 a až d
  • 387/2012 Sb., vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny