Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Návody a formuláře

Nastavení prohlížeče pro přístup do systému OTE
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Videonávod k instalaci OTE PKI komponenty 32/64 bit Videonávod k instalaci OTE PKI komponenty
Videonávod průvodce exportem privátní části certifikátů v internetovém prohlížeči Microsoft Edge Videonávod průvodce exportem privátní části certifikátů v internetovém prohlížeči Microsoft Edge
Videonávod průvodce exportem privátní části certifikátu (.PFX či .P12) z počítače, ve kterém je elektronický podpis instalován Videonávod průvodce exportem privátní části certifikátu z počítače
Videonávod průvodce exportem privátní části certifikátů v internetovém prohlížeči Google Chrome Videonávod pro export certifikátů v prohlížeči Google Chrome
Videonávod pro export veřejné části certifikátu Videonávod pro export veřejné části certifikátu
Nastavení lokálního úložiště certifikátů v MAC OSx Nastavení lokálního úložiště certifikátů v OSx.pdf
Manuál k nastavení/změně bankovního spojení Manuál k nastavení/změně bankovního spojení
Manuál k registraci podporovaného výrobního zdroje Manuál k registraci podporovaného výrobního zdroje
Manuál k registraci nepodporovaného výrobního zdroje Manuál k registraci nepodporovaného výrobního zdroje

Přiměřenost podpory elektřiny v portálu OTE

Přiměřenost podpory elektřiny v portálu OTE
Manuál nastavení počítačů Apple s MAC OSx pro přístup do systému CS OTE (poslední aktualizace 29.3.2017) Nastavení Apple MAC OSx.pdf
Adobe Reader DC

Adobe Reader DC

Registrace výrobců, pohyb v systému CS OTE
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Kompletní manuál pro výrobce (poslední aktualizace červen 2019) Uživatelský manuál.pdf
Prohlášení o plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u výroby elektřiny, výroby tepla a výroby biometanu v CS OTE
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Kritéria udržitelnosti - dokumentace pro výrobce
Kritéria udržitelnosti
Kritéria udržitelnosti - video manuál Video manuál

Čestné prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů

Čestné prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů

Dokumentace pro výrobce, distributory, vykupující a povinně vykupující platné od 20.09.2023

POPIS ZMĚN ZDE SOUBORY KE STAŽENÍ

Formáty zpráv XML POZE

D1.4.2 formáty XML NEW

XSD definice XML zpráv

XSD definice XML zpráv NEW

WSDL šablony pro automatickou komunikaci

WSDL šablony NEW

Dokumentace pro výrobce, distributory, vykupující a povinně vykupující platné od 22.11.2023

POPIS ZMĚN ZDE SOUBORY KE STAŽENÍ

Formáty zpráv XML POZE

D1.4.2 formáty XML

XSD definice XML zpráv

XSD definice XML zpráv

WSDL šablony pro automatickou komunikaci

WSDL šablony NEW

 

Dokumentace pro výrobce, distributory, vykupující a povinně vykupující

POPIS

SOUBORY KE STAŽENÍ
Rozšíření IS OTE o modul POZE Rozšíření IS OTE o modul POZE.doc
Formáty zpráv XML POZE D1.4.2 formáty XML.docx
XSD definice XML zpráv XSD definice XML zpráv.zip
WSDL šablony pro automatickou komunikaci WSDL šablony.zip
Struktura a obsah migrovaných dat Struktura a obsah migrovaných dat.xlsx
Ostatní dokumentace
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Žádost o nastavení registračních práv oprávněné osobě Žádost oprávněné osobě.pdf
Žádost o registraci a nastavení funkce Zprostředkovatele Žádost o zprostředkovatele.pdf

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku

kapitola OPE č. 12 upravuje výplatu podpory týkající se výrobců elektřiny a tepla.

Obchodní podmínky
Vzor dokladu o výplatě podpory pro zelený bonus a decentrální výrobu Doklad o výplatě podpory ZB.pdf
Vzor dokladu o výplatě podpory pro zelený bonus a decentrální výrobu včetně odvodu z elektřiny ze slunečního záření Doklad o výplatě podpory ZB SLE.pdf