Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Návody a formuláře

Nastavení prohlížeče pro přístup do systému OTE
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Videonávod k instalaci OTE PKI komponenty 32/64 bit Videonávod k instalaci OTE PKI komponenty
Videonávod průvodce exportem privátní části certifikátů v internetovém prohlížeči Microsoft Edge Videonávod průvodce exportem privátní části certifikátů v internetovém prohlížeči Microsoft Edge
Videonávod průvodce exportem privátní části certifikátu (.PFX či .P12) z počítače, ve kterém je elektronický podpis instalován Videonávod průvodce exportem privátní části certifikátu z počítače
Videonávod průvodce exportem privátní části certifikátů v internetovém prohlížeči Google Chrome Videonávod pro export certifikátů v prohlížeči Google Chrome
Videonávod pro export veřejné části certifikátu Videonávod pro export veřejné části certifikátu
Nastavení lokálního úložiště certifikátů v MAC OSx Nastavení lokálního úložiště certifikátů v OSx.pdf
Manuál k nastavení/změně bankovního spojení Manuál k nastavení/změně bankovního spojení
Manuál k registraci podporovaného výrobního zdroje Manuál k registraci podporovaného výrobního zdroje
Manuál k registraci nepodporovaného výrobního zdroje Manuál k registraci nepodporovaného výrobního zdroje

Přiměřenost podpory elektřiny v portálu OTE

Přiměřenost podpory elektřiny v portálu OTE
Manuál nastavení počítačů Apple s MAC OSx pro přístup do systému CS OTE (poslední aktualizace 29.3.2017) Nastavení Apple MAC OSx.pdf
Adobe Reader DC

Adobe Reader DC


Registrace výrobců, pohyb v systému CS OTE
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Kompletní manuál pro výrobce (poslední aktualizace červen 2019) Uživatelský manuál.pdf

Dokumentace pro výrobce, distributory, vykupující a povinně vykupující

POPIS

SOUBORY KE STAŽENÍ
Rozšíření IS OTE o modul POZE Rozšíření IS OTE o modul POZE.doc
Formáty zpráv XML POZE D1.4.2 formáty XML
XSD definice XML zpráv XSD definice XML zpráv
WSDL šablony pro automatickou komunikaci WSDL šablony NEW
Struktura a obsah migrovaných dat Struktura a obsah migrovaných dat.xlsx

Ostatní dokumentace
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Žádost o nastavení registračních práv oprávněné osobě Žádost oprávněné osobě.pdf
Žádost o registraci a nastavení funkce Zprostředkovatele Žádost o zprostředkovatele.pdf

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku

kapitola OPE č. 12 upravuje výplatu podpory týkající se výrobců elektřiny a tepla.

Obchodní podmínky
Vzor dokladu o výplatě podpory pro zelený bonus a decentrální výrobu Doklad o výplatě podpory ZB.pdf
Vzor dokladu o výplatě podpory pro zelený bonus a decentrální výrobu včetně odvodu z elektřiny ze slunečního záření Doklad o výplatě podpory ZB SLE.pdf