Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Formuláře

 Formuláře pro nastavení automatické komunikace pro produkční prostředí i testovací
DOC Automatická komunikace pomocí SOAP - produkční prostředí

DOC Automatická komunikace pomocí SOAP-AS4 - produkční prostředí AS4

DOC Automatická komunikace pomocí SOAP - Sandbox

DOC Automatická komunikace pomocí SOAP-AS4 - Sandbox AS4

 

 

Editovatelné PDF soubory nejdříve uložte na disk a následně otevřete v prohlížeči PDF souborů od společnosti Adobe.

Vyplnění/editace PDF souborů nemusí být funkční v případě otevření skrz internetový prohlížeč!

PDF Žádost o uzavření smlouvy

PDF Žádost o nastavení/zrušení oprávnění pověřeným osobám

PDF Žádost o změnu EIC kódu registrovaného účastníka trhu s plynem

DOC Technické údaje pro registraci LDS - elektřina

DOC Technické údaje pro registraci LDS - plyn

DOC Přenesení odpovědnosti na SZ (ERD, VT) - elektřina

DOC Převedení celkové odchylky mezi SZ - elektřina

DOC Převedení celkové odchylky mezi SZ - plyn