Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Certifikáty

Registrace VÝROBCŮ (včetně nahrání certifikátu do systému OTE) probíhá zasláním formuláře uveřejněného v záložce POZE


Komunikace s CS OTE je zabezpečena digitálními certifikáty. Certifikát může být hardwarový, uložen na USB tokenu případně čipové kartě, nebo může být softwarový, uložen v softwarovém úložišti. Přístupové prvky (certifikáty) si uživatelé CS OTE zajišťují sami u níže uvedených certifikačních autorit na vlastní náklady.

Přehled všech povolených certifikačních autorit ke komunikaci s CS OTE naleznete: ZDE

Certifikáty používané k automatické komunikaci v CS OTE je možné nalézt: ZDE

1.Zřízení nového certifikátu

  • Certifikát lze použít pro produkční i testovací prostředí CS OTE – Sandbox,
  • O certifikát si můžete zažádat nezávisle na žádosti o smlouvu s OTE.


Postup zřízení certifikátu je uveden na internetových stránkách příslušných certifikačních autorit.


Kontakty

  • Technické dotazy při přístupu do obchodního systému CS OTE: Elektro@ote-cr.cz, Plyn@ote-cr.cz, Market@ote-cr.cz - neslouží pro podporované a obnovitelé zdroje energie (POZE)!
  • Dotazy k registraci do obchodního systému CS OTE: Services@ote-cr.cz - neslouží pro podporované a obnovitelé zdroje energie (POZE)!
  • Dotazy k podporovaným a obnovitelným zdrojům energie (výrobci): POZE@ote-cr.cz


 

2. Postup registrace certifikátu v CS OTE

Export a registrace veřejné části certifikátu
Do CS OTE zaregistrujte veřejnou část certifikátu, která slouží pro ověření identity uživatel vůči jeho soukromé části certifikátu. Přihlášení do CS OTE je možné ihned po zaregistrování certifikátu. V případě registrace nové společnosti provede registraci certifikátů v CS OTE přímo OTE.

 

Certifikát může zaregistrovat:

  • osoba pověřená ke správě uživatelských účtů a certifikátů (má v CS OTE nastaveno oprávnění k administraci) nebo
  • přímo vlastník uživatelského účtu v případě, že má stále alespoň jeden platný certifikát.


K jednomu uživatelskému účtu lze nahrát až 4 páry certifikátů.


Manuál pro smluvní partnery obsahující bližší informace k automatické komunikaci, aplikaci OTE-COM a e-mailové komunikaci.pdf (800 KB)
Manuál pro registraci veřejné části certifikátu.pdf (772 KB)

 

3. Obnova certifikátu

Uživatel obnoví svůj certifikát dle pokynů příslušných certifikačních autorit.

Po jeho obdržení uživatel s platným certifikátem v CS OTE nebo pověřená osoba zaregistruje veřejnou část certifikátu do CS OTE dle bodu 2. výše.