Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Certifikáty

Registrace VÝROBCŮ (včetně nahrání certifikátu do systému OTE) probíhá zasláním formuláře uveřejněného v záložce POZE

 

Komunikace s CS OTE je zabezpečena digitálními certifikáty. Certifikát může být hardwarový, uložen na USB tokenu případně čipové kartě, nebo může být softwarový, uložen v softwarovém úložišti. Přístupové prvky (certifikáty) si uživatelé CS OTE zajišťují sami u níže uvedených certifikačních autorit na vlastní náklady.


Přehled certifikačních autorit a certifikátů pro klientskou i SSL komunikaci se systémem CS OTE:
Autorita Země Komerční CA
(autentizace a šifrování)
Kvalifikovaná CA
(pouze el. podpis/značka/pečeť)
Pozn.
První certifikační autorita, a.s.
http://www.ica.cz/ 
CZ  ANO
 • všechny komerční certifikáty 
ANO
 • I.CA Qualified CA/RSA 07/2015
 • I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
 • I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
 • I.CA - Qualified root certificate
 
Česká pošta, s.p. (PostSignum)
http://www.postsignum.cz/
CZ  ANO
 • všechny komerční certifikáty 
ANO
 • PostSignum Qualified CA
 • PostSignum Qualified CA 2
 • PostSignum Qualified CA 3 
 
 eIdentity a.s.
http://www.eidentity.cz/app
CZ  ANO
 • všechny komerční certifikáty 
ANO
 • ACAeID2.1 - Qualified Issuing Certificate
  (kvalifikovaný systémový certifikát vydávající CA)
 • ACAeID3.1 - Qualified Issuing Certificate
  (kvalifikovaný systémový certifikát vydávající CA)
 
NetLock Ltd
http://www.netlock.hu/ 
HU  ANO
 • NETLOCK Trust Advanced CA 
 • NETLOCK Trust Advanced Plus CA
ANO
 • NetLock (Class QA)
 • NetLock (Class Q Legal)
 • NetLock (Class Q)
 • NetLock (Class Q Legal Spec.) 
 • NETLOCK Trust Qualified CA
 • NETLOCK Trust Qualified QSCD CA
 • NETLOCK Trust Qualified SCD CA
 • NETLOCK Trust Qualified EV CA
 
 GLOBALTRUST
http://www.globaltrust.eu/
AU  ANO 
 • GLOBALTRUST ADVANCED 1
 • GLOBALTRUST CLIENT 1
 • A-CERT CLIENT (jen stávající)
 • A-CERT ADVANCED (jen stávající) 
NE Dříve ARGE DATEN 
 QuoVadis
https://www.quovadisglobal.com/
 CH/BE ANO
 • QuoVadis Swiss Advanced CA G2 
 • QuoVadis Swiss Advanced CA G3 
ANO
 • QuoVadis Belgium Issuing CA G2
 
 GoDaddy.com
https://uk.godaddy.com/
US  ANO
 • GD Root Certificate Authority - G2 
NE   

 

Přehled certifikačních autorit a certifikátů pouze pro klientskou komunikaci se systémem CS OTE:
Certifikační Autorita
Země
Podporovaný Certifikát
Odkaz

DigiCert

USA DigCert SHA2 Assured ID CA https://www.digicert.com

GlobalTrust

Rakousko Globaltrust advanced 1 www.globaltrust.eu

NetLock

Maďarsko NETLOCK Trust Advanced Plus CA https://www.netlock.hu/USEREN/html/cacrl.html

POSTArCA

Slovinsko POSTArCA https://postarca.posta.si/

QuoVadis

Nizození QuoVadis EU Issuing Certification Authority G3
QuoVadis EU Issuing Certification Authority G4
QuoVadis Issuing CA G4
https://www.quovadisglobal.com/
Certum Polsko

CERTUM QCA
CERTUM QCA2
Certum - Certum Level III CA

https://www.certum.pl/pl/
ArubaPEC S.p.A. Itálie

ArubaPEC S.p.A. NG CA 2
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

https://www.pec.it/
Asseco Data Systems S.A. Polsko

CertumQCA a CertumQCA2

https://www.assecods.pl/
Unizeto Technologies S.A. Polsko

Certum Digital Identification CA SHA2
Certum Organization Validation CA SHA2
Certum Digital Identification CA SHA2

http://www.unizeto.pl/
Unizeto Sp. z o.o. Polsko

Certum CA

http://www.unizeto.pl/

 

Přehled certifikačních autorit a certifikátů pouze pro serverovou komunikaci se sytémem CS OTE:
Certifikační Autorita
Země
Podporovaný Certifikát
Odkaz

QuoVadis

Švýcarsko Business SSL - pouze pro server komunikaci www.quovadisglobal.ch

GeoTrust

USA

GeoTrust SSL CA - G3 (True BusinessID True BusinessID Wildcard Enterprise (OV) SSL Enterprise (OV) SSL Wildcard)

www.geotrust.com

GlobalSign

Belgie

AlphaSSL CA

http://globalsign.com

 

1.Zřízení nového certifikátu

 

 • Certifikát lze použít pro produkční i testovací prostředí CS OTE – Sandbox,
 • O certifikát si můžete zažádat nezávisle na žádosti o smlouvu s OTE.


Postup zřízení certifikátu je uveden na internetových stránkách příslušných certifikačních autorit.


Kontakty

 • Technické dotazy při přístupu do obchodního systému CS OTE: Elektro@ote-cr.cz, Plyn@ote-cr.cz, Market@ote-cr.cz - neslouží pro podporované a obnovitelé zdroje energie (POZE)!
 • Dotazy k registraci do obchodního systému CS OTE: Services@ote-cr.cz - neslouží pro podporované a obnovitelé zdroje energie (POZE)!
 • Dotazy k podporovaným a obnovitelným zdrojům energie (výrobci): POZE@ote-cr.cz


 

2. Postup registrace certifikátu v CS OTE


Export a registrace veřejné části certifikátu

Do CS OTE zaregistrujte veřejnou část certifikátu, která slouží pro ověření identity uživatel vůči jeho soukromé části certifikátu. Přihlášení do CS OTE je možné ihned po zaregistrování certifikátu. V případě registrace nové společnosti provede registraci certifikátů v CS OTE přímo OTE.

 

Certifikát může zaregistrovat:

 • osoba pověřená ke správě uživatelských účtů a certifikátů (má v CS OTE nastaveno oprávnění k administraci) nebo
 • přímo vlastník uživatelského účtu v případě, že má stále alespoň jeden platný certifikát.


K jednomu uživatelskému účtu lze nahrát až 4 páry certifikátů.


Manuál pro smluvní partnery obsahující bližší informace k automatické komunikaci, aplikaci OTE-COM a e-mailové komunikaci.pdf (800 KB)
Manuál pro registraci veřejné části certifikátu.pdf (772 KB)

 

3. Obnova certifikátu

Uživatel obnoví svůj certifikát dle pokynů příslušných certifikačních autorit.

Po jeho obdržení uživatel s platným certifikátem v CS OTE nebo pověřená osoba zaregistruje veřejnou část certifikátu do CS OTE dle bodu 2. výše.