Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Správa uživatelů a odchylky

1. Správa uživatelů

Systému OTE umožňuje účastníkům trhu vlastní správu uživatelských účtů pro oblast elektřiny i plynu, která zahrnuje následující administrátorské činnosti:

 • Založení nového uživatele
 • Registrace / vymazání certifikátů
 • Editace kontaktních údajů uživatele
 • Editace přístupových práv uživatele
 • Zrušení uživatele
 • Náhled na sestavy s přehledem uživatelů

 

Nastavení administrátorských práv

Administrátorská práva pro správu uživatelských účtů budou nastavena příslušným uživatelům (Pověřeným osobám), pro které účastník trhu zašle vyplněné pověření k nastavení těchto práv s podpisem statutárních zástupců.

V případě změny v seznamu pověřených osob je zapotřebí zaslat aktualizovaný originál formuláře „Žádost o nastavení oprávnění pověřeným osobám“ na adresu OTE.

Originál pověření, prosím, zašlete poštou na adresu sídla OTE s uvedením odboru Zákaznické služby.

Žádost o nastavení/zrušení oprávnění pověřeným osobám.pdf - Editovatelný PDF soubor. Pro otevření nejdříve uložte na disk  a následně otevřete v prohlížeči PDF souborů od společnosti Adobe.

 

Návod pro správu uživatelských účtů

Navod_administrace_osob.doc

 

2. Správa odpovědnosti za odchylku

 • Správa odpovědnosti za celkovou odchylku subjektu zúčtování v elektroenergetice nebo v plynárenství
 • Předání odpovědnosti za odchylku obchodníka v elektroenergetice, který není subjektem zúčtování a
  • zadává realizační diagramy
  • Přistupuje na vyrovnávací trh s regulační energií

 

*Pozor, předání celkové odchylky nelze zaměňovat s předáním odpovědnosti na odběrném místě, které se realizuje v části CDS přiřazením subjektu zúčtování na odběrné místo.

 

Nastavení uživatelských práv pro správu odpovědnosti za odchylku

Pověřená osoba smluvního partnera OTE nastaví uživateli činnost „Registrace předávání odpovědnosti za odchylku“ dle níže uvedeného návodu.

Navod_registrace_odchylky.doc