Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku

Zveřejňujeme Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku - Revize 29 - listopad 2019, které schválil Energetický regulační úřad dne 13. listopadu 2019 a nabývají účinnosti dne 15. listopadu 2019.

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf - čistopis - Revize 29 - listopad 2019

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf - s vyznačením změn - Revize 29 - listopad 2019

 

Přílohy Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku: