Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku

Zveřejňujeme Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku - Revize 30 - květen 2020, které schválil Energetický regulační úřad dne 28. května 2020 a nabývají účinnosti dne 3. června 2020.

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf - čistopis - Revize 30 - květen 2020

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf - s vyznačením změn - Revize 30 - květen 2020

 

Přílohy Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku: