Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku

Zveřejňujeme Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku - Revize 27 - leden 2018, které schválil Energetický regulační úřad dne 28. června 2018 a nabývají účinnosti dne 28. června 2018.

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku.pdf (1,77 MB) - čistopis - Revize 27 - leden 2018

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku.pdf (1,96 MB) - změnově - Revize 27 - leden 2018


Přílohy Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku: