Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku

Zveřejňujeme Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku - Revize 35 - Květen 2023, které schválil Energetický regulační úřad dne 10. května 2023 a nabývají účinnosti dne 26. května 2023.

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf - čistopis - Revize 35 - Květen 2023

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf -  s vyznačením změn - Revize 35 - Květen 2023

 

Přílohy Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku: