Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku

Zveřejňujeme Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku - Revize 33 - Červen 2022, které schválil Energetický regulační úřad dne 21. června 2022 a nabývají účinnosti dne 27. června 2022.

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf - čistopis - Revize 33 - Červen 2022

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf - s vyznačením změn - Revize 33 - Červen 2022

 

Přílohy Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku: