Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku

Zveřejňujeme Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku - Revize 34 - Prosinec 2022, které schválil Energetický regulační úřad dne 21. prosince 2022 a nabývají účinnosti dne 29. prosince 2022.

 

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf - čistopis - Revize 34 - Prosinec 2022

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf -  s vyznačením změn - Revize 34 - Prosinec 2022

 

Přílohy Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku: