Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku

Zveřejňujeme Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku - Revize 36 - Červen 2024, které schválil Energetický regulační úřad dne 3. června 2024 a nabývají účinnosti dne 13. června 2024.

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf - čistopis - Revize 36 - Červen 2024

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf -  s vyznačením změn - Revize 36 – Červen 2024

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf - čistopis - Revize 35 - Květen 2023

 

Přílohy Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku (Revize 36)

Přílohy Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku (Revize 35)