Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Typové smlouvy OTE v elektroenergetice

Smlouva A - o zúčtování odchylek bez DPH.pdf (340 KB)

  • Bilaterální kontrakty - realizační diagramy
  • Dodávka konečným zákazníkům

 

Smlouva B - o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou bez DPH.pdf (245 KB)

  • Krátkodobé trhy

 

Smlouva C - o předávání údajů.pdf (157 KB)

  • Distribuce elektřiny

 

Smlouva D - o zúčtování regulační energie.pdf (365 KB)

  • Poskytování podpůrných služeb ČEPS

 

Smlouva U - o přístupu do CS OTE.pdf (288 KB)

  • Dodávka konečným zákazníkům

 

Smlouva W - o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií bez DPH.pdf (289 KB)

  • Vyrovnávací trh s regulační energií