Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Typové smlouvy OTE v elektroenergetice

Smlouva A - o zúčtování odchylek.pdf

  • Bilaterální kontrakty - realizační diagramy
  • Dodávka konečným zákazníkům

 

Smlouva B - o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.pdf

  • Krátkodobé trhy

 

Smlouva C - o předávání údajů.pdf

  • Distribuce elektřiny

 

Smlouva D - o zúčtování regulační energie.pdf

  • Poskytování podpůrných služeb ČEPS

 

Smlouva U - o přístupu do CS OTE.pdf

  • Dodávka konečným zákazníkům