Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku

Zveřejňujeme Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku - Revize 31 - Únor 2021, které schválil Energetický regulační úřad dne 16. února 2021 a nabývají účinnosti dne 17. června 2021.

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf - čistopis - Revize 32 - Červen 2021

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku.pdf - s vyznačením změn - Revize 32 - Červen 2021

 

Přílohy Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku: