Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství

Zveřejňujeme Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství v Revizi 15 - Září 2018, které schválil Energetický regulační úřad dne 20. září 2018 a nabývají účinnosti 26. září 2018.

 

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství.pdf (1,50 MB) Revize 15 - Září 2018

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství - změnově.pdf (1,78 MB) Revize 15 - Září 2018


Příloha č. 1 Formáty zpráv XML byla touto revizí změněna:


Příloha č. 2 a 3 OPP zůstávají touto revizí beze změny. 


Přílohy Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství: