Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství

Zveřejňujeme Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství - Revize 22 - Květen 2023, které schválil Energetický regulační úřad dne 10. května 2023 a nabývají účinnosti dne 18. listopadu 2023

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství.pdf - čistopis - Revize 23 - Listopad 2023

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství.pdf - s vyznačením změn - Revize 23 - Listopad 2023

 

Přílohy Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství: