Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství

Zveřejňujeme Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství - Revize 21 - Září 2022, které schválil Energetický regulační úřad dne 6. září 2022 a nabývají účinnosti dne 14. září 2022:

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství.pdf - čistopis - Revize 21 - Září 2022

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství.pdf - s vyznačením změn - Revize 21 - Září 2022

 

Zveřejňujeme Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství - Revize 22 - Květen 2023, které schválil Energetický regulační úřad dne 10. května 2023 a nabývají účinnosti dne 26. května 2023

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství.pdf - čistopis - Revize 22 - Květen 2023

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství.pdf - s vyznačením změn - Revize 22 - Květen 2023

 

Přílohy Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství: