Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství

Zveřejňujeme Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství v Revizi 16 - březen 2019, které schválil Energetický regulační úřad dne 13. května 2018 a nabývají účinnosti 29. května 2019.

 

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství.pdf Revize 16 - březen 2019

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství - změnově.pdf Revize 16 - březen 2019


Příloha č. 2 Formáty zpráv XML byla touto revizí změněna:


Příloha č. 1 a 3 OPP zůstávají touto revizí beze změny. 


Přílohy Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství: