Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství

Zveřejňujeme Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství - Revize 18 - květen 2020, které schválil Energetický regulační úřad dne 28. května 2020 a nabývají účinnosti dne 3. června 2020.

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství.pdf - čistopis - Revize 18 - květen 2020

Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství.pdf - s vyznačením změn - Revize 18 - květen 2020

 

Přílohy Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství: