Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Typové smlouvy OTE v plynárenství

Pro každou smlouvu jsou uvedeny typické aktivity.

 

Smlouva AP - o zúčtování odchylek.pdf

  • Obchodování na krátkodobých trzích
  • Registrace obchodů na virtuálním prodejním bodu
  • Import / Export na hraničních bodech
  • Těžba / Vtláčení do / z zásobníků plynu
  • Dodávka získaným konečným zákazníkům

 

Smlouva CP - o předávání údajů.pdf

  • Distribuce plynu

 

Smlouva UP - o přístupu do CS OTE.pdf

  • Dodávka získaným konečným zákazníkům, za kterou přebírá odpovědnost jiný subjekt zúčtování.

 

Smlouva ZP - Smlouva o předávání dat a zúčtování odchylek s provozovatelem zásobníku plynu.pdf

  • Předávání dat a zúčtování odchylek s provozovateli zásobníku plynu